Mozková protéza

Zvedněte kotvy

Už v
yplouvá loď J

ohn

B., už vyplouvá loď J

ohn

B.,
 
okamžik malý jen, než poplujem d
ál,
 
nechte mě pl
out, tak nechte mě pl
D7 
out,
 
nechte mě pl
out, tak nechte mě pl
Gmi 
out,
 
s
il už málo mám, t

ak nechte mě pl

out.
 
Nejdřív jsem se napil, na zdraví všem připil, 
vím, že cesta má konec už má, 
tak nechte mě plout, tak nechte mě plout, 
nechte mě plout, tak nechte mě plout, 
sil už málo mám, tak nechte mě plout. 
Sklenici svou dopil, zakrátko u mne byl, 
okovy na ruce dal a pistole vzal 
šerif John Stone, ó, šerif John Stone, 
šerif John Stone, ó, šerif John Stone, 
moji svobodu vzal šerif John Stone. 
Už vyplouvá loď John B., už vyplouvá loď John B., 
okamžik malý jen, než poplujem dál, 
nechte mě plout, tak nechte mě plout, 
nechte mě plout, tak nechte mě plout, 
sil už málo mám, tak nechte mě plout ...