Mozková protéza

Země je kulatá

Kd
o jde pořád doprava, voctne se n

alevo,
 
kdo jde pořád doleva, přijde naprav
o.
 
Kdo jde pořád dopředu, vC7 
octne se vz

adu,
 
kdo jde pořád d
ozadu, b

ude vepřed

u.
 
Ref.:
Protože k
ulatá, Země je k

ulatá, Země je k

ulatá,
 
je-je-je-je kulat
á,
 
Země je k
ulatá, Země je k

ulatá, Země je k

ulatá,
 
je-je-je-je kulat
á.
 
Kdo jde pořád na východ, voctne se na západě, 
kdo jde pořád na západ, přijde na východ. 
Kdo jde pořád na sever, voctne se na jihu, 
kdo jde pořád na jih, přijde na sever. 
Ref. 
Kdo se pořád přibližuje, nakonec se vzdálí, 
kdo se pořád vzdaluje, nakonec se přiblíží. 
Kdo jde pořád dolů, voctne se nahoře, 
kdo jde pořád nahoru, nikam nedojde! 
Ref.