Mozková protéza

Zelená košile

V
idím ti na očích, jak strašně ráda s n

áma bys chtěla j

et.
 
Vidím ti na oč
ích a slyším, j

ak tvůj táta ti tenkrát ř

ek:
 
Ref.:
N
ikdy zelenou košili na sebe nesmíš vz

ít.
 
N
ikdy nasednout do vlaku a s partou toulavejch j

ít.
 
N
ikdy ze žhavých uhlíků horoskop dálek č

íst.
 
N
emusíš, holka, n
E7 
a světě všechno m

ít.
 
Vidím ti na očích touhu, která nás na cesty provází. 
Vidím ti na očích a slyším, jak nás tvý slova nachází. 
Ref.:
Nikdy zelenou košili na sebe nesmím vzít. 
Nikdy nasednout do vlaku a s partou toulavejch jít. 
Nikdy ze žhavých uhlíků horoskop dálek číst. 
Nemusím, kluci, na světě všechno mít. 
Vidím ti na očích, že všechny naše písničky budeš znát. 
Vidím ti na očích, že jednou přijdeš a potom tisíckrát. 
Ref.:
Jednou zelenou košili v sobotu musíš vzít. 
Jednou nasednout do vlaku a s partou toulavejch jít. 
Jednou ze žhavých uhlíků horoskop dálek číst. 
Podívej, svítá, pomalu můžem jít.