Mozková protéza

Zahraniční student

Js
em jeden z mnoha asijsk

ých
 
st
udentů, kteří tady z kn

ih
 
studují divnou českou ř
eč,
 
v létě procházím po les
ích,
 
v z
imě čumím na bílý sn

íh,
 
ze psaní "i" mě bere kř
eč.
 
Ref.:
Máte tu d
obré pívo, špatné r

ákosí,
 
rýžové kl
obouky se u vás nenos

í,
 
jedový pavouk tady vůbec nekous
at
 
a mosty l
iánový tělem nehoup

at,
 
rybářské džunky nejsou nikde k viděn
í,
 
já nereg
istrovat po rýže píděn

í,
 
ta vaše knedlíky plněné houskam
i,
 
jen samá Sp
arta, hašiš těžko k dostán

í.
 
Však radši si hlavu zahrabu, 
než zpátky domů do svrabu, 
tam u nás není žádná Klaus, 
kašlu na moje profesi, 
koupím si na kšeft koncesi, 
budu šít kalhot Levi Strauss. 
Ref. 
Ref.:
Máte tu d
obré buchty, hlavně blonďat

ý,
 
kožichy n
a zimu ošklivé, chlupat

ý,
 
málokdo u vás nosí v těle žloutenk
u,
 
a my zas n
enosíme v dešti pláštěnk

u,
 
šaty si necháváte ušít ve Vkus
u,
 
doktor vám n
enapíše berle z bambus

u,
 
tak tenhle píseň berte jako pozvánk
u,
 
dřív nebo p
ozději se sejdem ve stánk

u!