Mozková protéza

Zafúkané

VAmi 
ětr sněh z
Aadd9 
anésl z h
Ami 
or do pol
Aadd9 
í,
 
jAmi 
á idu př

es kopce, př

es údol
Ami 
í,
 

idu k tvej d

ědině zatúlan

ej,
 
c
estičky sn

ěhem sú z

afúkan
Ami 
 
 
é. Fmaj7 
 
Ami 
 
Esus4 
 
 
Ref.:
ZAmi 
afúkan

é, z

afúkan

é,
 
k
olem mňa vš

ecko je z
Dmi 
afúkan

é.
 
ZAmi 
afúkan

é, z

afúkan

é,
 
k
olem mňa vš
Dmi 
ecko je z

afúkan
Ami 
é.
Fmaj7 
 
Ami 
 
Esus4 
 
 
Už vašu chalupu z dálky vidím, 
srdce sa ozvalo, bit ho slyším, 
snáď enom pár kroků mi zostává, 
a budu u tvého okénka stát. 
Ref.:
Ale(-) zafúkané, zafúkané, 
okénko k tobě je zafúkané. 
Ale(-) zafúkané, zafúkané, 
okénko k tobě je zafúkané. 
Od tvého okna sa smutný vracám, 
v závějoch zpátky dom cestu hledám, 
spadl sněh na srdce zatúlané, 
aj na mé stopy - sú zafúkané. 
Ref.:
Zafúkané, zafúkané, 
mé stopy k tobě sú zafúkané. 
Zafúkané, zafúkané, 
mé stopy k tobě sú zafúkané.