Mozková protéza

Za chvíli už budu v dáli

Hučku sv
ou na pozdrav smekám,
 
světla vlAmi 
aků vidím plát,
 
tak na sv
ůj nárazník čekám,
 
už jsem t
ě měl akor

át.
 
Zejtra ráno, až se vzbudíš, 
zjistíš, že se slehla zem 
a tvůj miláček že pláchnul 
půlnočním expresem. 
Ref.:
Za chvíl
i už budu v dáli, za chvíl
Ami 
i mi bude fajn,
 
o tvý l
ásce, která pálí, nebud

u mít ani š

ajn.
 
Za chvíli už budu v dáli, za chvíli mi bude fajn, 
o tvý lásce, která pálí, nebudu mít ani šajn. 
Nejdřív zní vlakovej zvonec, 
pak píšťala, je mi hej, 
konečně vím, že je konec 
naší lásce tutovej. 
Z kapsy tahám harmoniku, 
tuláckej song budu hrát, 
sedím si na nárazníku 
a je mi tak akorát. 
Ref. 
Ref.