Mozková protéza

Z minula

Když kv
ětina sv

obody h

ynula,
 
národ se pr
obudil a neochv

ějn

ě,
 
když kv
ětina sv

obody h

ynula,
 
národ se pr
obudil a neochv

ějně
 
v
ykročil z onoho minul
Emi 
a,
 
v
ykročil z onoho m

inul

a, jó,
 
kde vš
ichni m

ěli m
Emi 
ít stejn

ě, kde vš

ichni m

ěli mít st

ejně.
 
Ruka, co z tribuny kynula, 
noha, co vesele šlapala v lejně, 
ruka, co z tribuny kynula, 
noha, co vesele šlapala v lejně, 
ruka, co z tribuny kynula, 
společně přišli jsme vodněkud z minula, jó, 
a zřejmě i odejdem stejně, 
a zřejmě i odejdem stejně. 
Šedivá vrána, co splynula 
s vránama v podobně šedivým hejně, 
šedivá vrána, co splynula 
s vránama v podobně šedivým hejně 
šedivá vrána, co splynula, 
zmateně přilítla vodněkud z minula, jó, 
i dneska je šedivá stejně, 
i dneska je šedivá stejně. 
Chasa už prapory svinula, 
ještě se naplno nemele v mlejně, 
chasa už prapory svinula, 
ještě se naplno nemele v mlejně, 
chasa už prapory svinula, 
sedím tu, poučen průsery z minula, jó, 
a začínám znova a stejně, 
a začínám znova a stejně. 
Berounka plyne, jak plynula 
kdysi, král usíná na Karlštejně, 
Berounka plyne, jak plynula 
kdysi, král usíná na Karlštejně, 
Berounka plyne, jak plynula, 
v hospodě hrajou se písničky z minula, jó, 
a tebe miluju stejně, 
a tebe miluju stejně.