Mozková protéza

Vodácká odborná

Mezi pr
oudy, mezi proudy, naše dlouhý lodi bloudí,
 
v loubí poutník roG7 
ubí v

or,
 
v poutech touhy oči poulí, jak ty dlouhý lodi bloudí, 
poslouchá náš rG7 
ozhovor:

 
 
L
oďák, zabalák, vracák, hák, b
Ami 
evarex, bagáž, líh,
 
z
avírák, votvírák, táborák,
D7 
epoxyd, laminát, kl

íh,
 
kAmi 
ontra, p

orcelán, tr
Ami 
averz, bort, v

e šlajsně n

esraz v

az,
 
spáchá zabalák mokrej mord na tom, kdo n
ezabral vč

as.
G7 
 
 
Koňadra, kolejda, komínky, špricky, kanystr, flastr, šprajc, 
sekera, pilka, sirky, třísky, na břehu kouká zajc, 
citera, niněra, bendžo, bum, basa a kytary hlas, 
kofola, rokola, budvar, rum, západ a zrzavej vlas. 
Peřeje, kurděje, leje, zle je, koleje, voleje, les, 
singl, debl, triangl, bágl, mělčina, svačina, jez, 
zátoky, potoky, slapy, chlapi, léto se nevrací, 
oheň, povodeň, mraky, prachy, "vemte mě, vodáci!" 
Kd
o tu píseň nedovede, t

omu to holt nepojede,
 

ať se stydí v hospodě a zd

álky mává na lodě,
 
kdF 
o se vyzná v tomto hitu, t

en bude mít autoritu,
 
t
omu věnec b

udiž d

án, t

en je v

ody p

án!