Mozková protéza

Veličenstvo kat

Ami 
V ponurém osvětlení
Emi 
gotického s
Ami 
álu,
 

kupčíci vyděšení
Dmi 
hledí do mis
E7 
álů.
 
Dmi 
A houfec m

ordýřů si ž

ádá požehn
Dmi 
ání,
 
vždyť prvním z rAmi 
ytířů je
Emi 
Veličenstvo k
Ami 
at.
 
Dmi 
Vždyť prvním z r
Ami 
ytířů je
Emi 
Veličenstvo k
Ami 
at.
 
Kněz ďábel co mši slouží, z oprátky má štólu. 
Pod fialovou komží láhev vitriolu. 
Pach síry z hmoždířů se válí v rudé kápi, 
prvního z rytířů hle Veličenstvo kat. 
Prvního z rytířů hle Veličenstvo kat. 
Ref.:

Na korouhvi st

átu

je emblém

s gilotinou.
 

Z ostnatého dr

átu
Dmi 
páchne to

shnilotinou.
 
Dmi 
V kraji hnízdí hejno krkavč
Ami 
í
 
Dmi 
Lidu vládne mistr popravč

í.
E7 
 
 
Král leží před satanem, na žezlo se těší. 
A lůza pod platanem radu moudrých věší. 
A zástup kacířů se raduje a jásá, 
že prvním z rytířů je Veličenstvo kat. 
Že prvním z rytířů je Veličenstvo kat. 
Na rohu ulice vrah o morálce káže. 
Před vraty věznice se procházejí stráže. 
Z vojenských pancířů vstříc černý nápis hlásá, 
že prvním z rytířů je Veličenstvo kat. 
Že prvním z rytířů je Veličenstvo kat. 
Ref.:
Nad palácem vlády ční prapor s gilotinou. 
Děti máji rády kornouty se zmrzlinou. 
Soudcové se na ně zlobili. 
Zmrzlináře dětem zabili. 
Byl hrozný tento stát, když musel jsi se dívat, 
jak zakázali psát a zakázali zpívat. 
A bylo jim to málo poručili dětem 
modlit se jak si přálo Veličenstvo kat. 
Modlit se jak si přálo Veličenstvo kat. 
S úšklebkem ďábel viděl pro každého podíl. 
Syn otce nenáviděl bratr bratru škodil. 
Jen motýl smrtihlav se nad tou zemí snáší, 
kde v kruhu tupých hlav dlí Velíčenstvo kat. 
Kde v kruhu tupých hlav dlí Veličenstvo kat.