Mozková protéza

Všech vandráků múza

Přišla k n
ám znenadání, h
F7maj 
ubená až hr

ůza,
 
a řF7maj 
ekla, že je m

úza vš
F7maj 
ech vandráků z Č

ech,
 
to nebyl hřích po nocích, než pF7maj 
o kytaře s

áhla,
 
tF7maj 
ak nám chleba kr

adla a čm
F7maj 
árala po zd
Emi 
ech.
 
Ref.:
Emi 
Halel

uj

a, z

avírá se br

ána,
 
my zp
ívat chcem do r

ána,
 
n
ež napadá sn

íh,
 
Emi 
halel

uj

a, kt

eroupak si d

áme,
 
n
ež skončíme s r

ánem
 
na hřbit
ově obut

ých.
 
Na Moravě z demižónu dobré víno pila, 
pak mezi námi žila spoustu hezkejch dní, 
až jeden pán v limuzíně začal po ní toužit, 
budeš mi, holka, sloužit, a oženil se s ní. 
Ref. 
Každou noc po milování skládala mu hity 
a kašlala na city, na obyčejnej lid, 
za pár dní tahle můza, dneska služka Mici 
skončila na ulici a pod mostem má byt. 
Ref. 
Vraťt
e nám, vraťte nám tu vš
F7maj 
ech vandráků m

úzu,
 
má rF7maj 
oztrhanou bl

ůzu, h
F7maj 
m hm h

m ...