Mozková protéza

Trať se pěkně leskne

Tr
ať se pěkně leskne, na trati náklaď

ák,
 
dva tuláci t
áhnou, př

es rameno v

ak.
 
Dva tuláci táhnou, přes rameno vak. 
Ref.:
J
á svý touhy, touhy zn

ám:
 
zas jít k
ousek, k

ousek d

ál.
 
Zas jít kousek, kousek dál. 
Jeden je můj brácha a druhej bratranec 
a jdou z New Orleansu až tam na konec. 
a jdou z New Orleansu až tam na konec. 
Ref. 
Kam vás to, hoši, táhne, to je snad prokletí, 
jak trestanecký pouta -- těm není vyhnutí. 
Jak trestanecký pouta -- těm není vyhnutí. 
Ref. 
Kam vás to, hoši, táhne, to je snad prokletí, 
jak trestanecký pouta - těm není vyhnutí. 
Jak trestanecký pouta - těm není vyhnutí. 
Ref.