Mozková protéza

Tereza

Ten d
en, kdy vítr l

istí z města sv

ál,
 
můj j
eep se vracel,

jako by se b
Emi 
ál,
 
že
asfaltový m

oře odliv m

á
 
a st
áj, že svýho

oře nepozn
Emi 
á.
 
Ref.:
Řekni k
olik je na světě, kolik je takovejch m

ěst,
 
řekni, kdAmi 
o by se vracel, když všude je tisíce c
Emi 
est.
 
Tenkrát, kd
yž jsi mi Terezo řekla, že ráda mě m

áš,
 
tenkrát ptAmi 
al jsem se Terezo, kolik mě polibků d
Emi 
áš,
 
naposl
ed, naposl

ed.
 
Já z dálky viděl město v slunci stát 
a dál jsem se jen s hrůzou musel ptát, 
proč vítr mlátí spoustou okenic, 
proč jsou v ulicích auta, jinak nic. 
Ref. 
Do prázdných beden zotvíranejch aut 
zaznívá odněkud nežnej tón flaut. 
A v závějích starýho papíru 
válej se černý klapky z klavíru. 
Ref. 
Tak kráčím tímhle prázdným městem sám 
a vím, že Terezu už nepotkám, 
jen já tu zůstal s prázdnou ulicí 
a osamělý město mlčící. 
Ref.