Mozková protéza

Temný vody

TAmi 
emný vody před námi v

ocelovým krunýř
Ami 
i
 
nepoznaly svítání, hv
ězdy se v nich nezhlíž

í,

 
 
chrAmi 
aň si duši ubohou, b

ílá je a nevinn
Ami 
á,
 
kd
o ví, c

o se p
Ami 
od vod

ou v t

emných vodách ukrýv
Ami 
á.

 
 
Ref.:
C
o se v tůni skr

ývá, chv

átej od ní d

ál,
 
dAmi 
ivnou píseň zp

ívá, kdo u ní st

ál.
 
Vítr v tůni neleží, dokola je černá noc, 
ticho s černou otěží, který volá o pomoc, 
kdo sem hodil trápení, už se ho bát nemusí, 
ústa už jsou zavřený, bez muziky umřu si. 
Ref. 
Ráno slunce vychází, pálí trávu zmuchlanou, 
temný vody pod hrází navždy chladný zůstanou, 
pálí slunce do květů, temná tůň se nehýbá, 
stýská se jí po létu, před kterým se zavírá. 
Ref.:
Co se v tůni skrývá, smích nehybný, 
smích, co uhasíná tmou dlouhých dní. 
Až přijde na břeh večer zelenej, skloň se k vodám potají, 
na hladinu ucho dej, temný vody zpívají, 
zpívaj písně duhový tomu, kdo je poslouchá, 
tomu, kdo se nebojí, tomu, kdo je pofouká.