Mozková protéza

Tři čuníci

V ř
adě za sebou tři čuníci jdou,
 
ťápají si v blátě cestou-necestAmi 
ou,
 
kDmi 
ufry nemají, c

estu neznají,
 
vDmi 
yšli prostě do světa a v

esele si zpívají:

uí uí uí ...
Ami 
 
Dmi 
 

 
Dmi 
 

 
 
Auta jezdí tam, náklaďáky sem, 
tři čuníci jdou, jdou rovnou za nosem, 
ušima bimbají, žito křoupají, 
vyšli prostě do světa a vesele si zpívají: uí uí uí ... 
Levá, pravá - teď!, přední, zadní - už!, 
tři čuníci jdou, jdou jako jeden muž, 
lidé zírají, důvod neznají, 
proč ti malí čuníci tak vesele si zpívají: uí uí uí ... 
Když kopýtka pálí, když jim dojde dech, 
sednou ke studánce na vysoký břeh, 
ušima bimbají, kopýtka máchají, 
chvilinku si odpočinou, a pak dál se vydají: uí uí uí ... 
Když se spustí déšť, roztrhne se mrak, 
k sobě přitisknou se čumák na čumák, 
blesky bleskají, kapky pleskají, 
oni v dešti, nepohodě vesele si zpívají: uí uí uí ... 
Za tu spoustu let, co je světem svět, 
přešli zeměkouli třikrát tam a zpět 
v řadě za sebou, hele, támhle jdou, 
pojďme s nima zazpívat si jejich píseň veselou: uí uí uí ...