Mozková protéza

Starý muž


Až budu starým mužem, b
Hmi 
udu staré knihy č
Emi 
íst
 
a mladé v
íno l

isovat,
 

až budu starým mužem, b
Hmi 
udu si konečně j
Emi 
ist
 
tím, k
oho chci m

ilovat,
 
k
oupím si pergamen a št
Hmi 
ětec a tuš
 
a jako čEmi 
ínský mudrc sednu na břeh ř

eky
 
a budu st
arý m
Hmi 
už,
Emi 
 

 

 

 

star

ý m
Hmi 
už.
Emi 
 

 

 
 
Až budu starým mužem, pořídím si starý byt 
a jedno staré rádio, 
až budu starým mužem, budu svoje místo mít 
u okna kavárny Avion, 
koupím si pergamen, štětec a tuš 
a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, 
a budu starý muž, a budu starý muž. 
Ref.:
N
a n
C/H 
a n
Ami 
a...
C/H 
 

 
C/H 
 
Ami 
 
C/H 
 

 
C/H 
 
Ami 
 
C/H 
 

 
C/H 
 

 
 
Až budu starým mužem, budu černý oblek mít 
a šedou vázanku, 
až budu starým mužem, budu místo vody pít 
lahodné víno ze džbánku, 
koupím si pergamen, štětec a tuš 
a budu mlčet, jako mlčí ti, kdo vědí už, 
starý muž, starý muž.