Mozková protéza

Stánky


U Stánků n

a levnou krásu
 
p
ostávaj', a sm
Dmi 
ějou se času
 
s c
igaretou a s h

olkou, co nemá kam j

ít.
 
Skleniček pár a pár tahů z trávy, 
uteče den jak večerní zprávy, 
neuměj' žít a bourej' se a neposlouchaj'. 
A7 
 
 
Ref.:
Jen z
ahlídli svět, maj' n

a duši vrásky,
 
tak m
álo je, m
Dmi 
álo je lásky,
 
ztr
acená víra hr

ozny z vinic neposbír

á.
 
U stánků na levnou krásu 
postávaj' a ze slov a hlasů 
poznávám, jak málo jsme jim stačili dát. 
Ref. 
Ref.