Mozková protéza

Soudili se

S
oudili s

e, s

oudili s

e dv

a soused

i

o hranic

e,
 

o hranic

e, st

arou slív

u,

o kus mez

e, o smrad z chlív

u.
 
Byl to spor
urputnej, p

ět let se t

áhn

ul,
 
p
ět let se
Cmi 
táhn

ul, p

ět let se
Cmi 
táhn

ul,
 
jeden na druhýho
i ruku vztáhn

ul,
 

i ruku vz
Cmi 
táhn

ul,

i ruku vz
Cmi 
táhn

ul.
 
Ref.:
N
enávist každá, t

a pomin

e, pomin

e,
 

echno se srovná, j

en oni n

e, oni n

e.
 
Soudili se, soudili se rozvedení o svý jmění, 
o svý jmění, o portmonky, o kastróly, o potomky. 
Byl to spor urputnej s křikem a pláčem, s křikem a pláčem, 
s křikem a pláčem, 
ó, jak si překrásně po krku skáčem, po krku skáčem, 
po krku skáčem. 
Ref. 
Soudili se, soudili se sourozenci mezi věnci, 
mezi věnci, pozůstalí, kdo co zdědí, kdo co sbalí. 
Byl to spor urputnej, bez slitování, bez slitování, 
bez slitování, 
byl na hrobě plevel a devátý stání, devátý stání, 
devátý stání. 
Ref. 
Soudíme se, soudíme se lidi s lidma, kdo víc snese, 
kdo víc snese, kdo se nedá, jen těžko se pravda hledá. 
Je to spor urputnej, s sebou nás vláčí, s sebou nás vláčí, 
s sebou nás vláčí. 
Může to k smíchu bejt, nebo spíš k pláči, nebo spíš k pláči, 
nebo spíš k pláči. 
Ref.:
Nenávist každá, ta pomine, pomine, 
všechno se srovná, jen lidi ne, lidi ne. 
Sv
ou pravdu m

áš, j
Emi 
á mám zase j

inou,
 
m
ožná se s
Emi 
ejdou a m

ožná se minou.
 
Já v
ím, tenhle sv

ět sn
Emi 
ad jednu v

adu má,
 
ž
e každý z n
Emi 
ás j

en tu svou pr

avdu má.
 
Soudili se ...