Mozková protéza

Smutno je mi - Mojí první Múze

Sm
utno j
F6 
e mi, sm
Emi 
utno j

e mi, n

a ten smutek n
D7 
ení l

ék,
 
sl
íbil js
F6 
em ti, ž
Emi 
e se zm

ěním, a sk

utek
G7 
neut

ek',
 
změnil jsem se F7maj 
od základ

u,
Ami7 
 
Dmi 
jaks to cht

ěla, johoh

o,
F7maj 
 
 
j
enže to má j
F7maj 
ednu vad
Emi 
u
A7 
-
Dmi 
že už n
G7 
ení pro koh

o.
 
Smutno je mi, smutno je mi, a nikdo nic netuší, 
nikdo si na týhle zemi pro mě slzy nesuší, 
je to pěkné nadělení, proměnit se docela, 
ale nejhorší je pomyšlení, že už bys mě stejně nechtěla. 
Smutno je mi, moje milá, když tak píšu po nocích, 
a ta láska, ta mi zbyla, nemůžu si pomoci, 
co lidí se na mě dívá, poslouchá a přemýšlí, 
a já tobě hraju, tobě zpívám, a ty dávno neslyšíš. 
Sm
utno j
F6 
e mi, sm
Emi 
utno j

e mi