Mozková protéza

Slavíci z Madridu

Předehra:
LDmi 
a, la, la ...
Ami 
 
E7 
 
Ami 
 
Ami7 
 
 
Dmi 
 
Ami 
 
E7 
 
Ami 
 
 
NAmi 
ebe je modrý a zl
E7 
atý, bílá sluneční z
Ami 
áře,
 
horko a sváteční šE7 
aty, vřava a zpocený tv
Ami 
áře.
 
Vím co se bude dE7 
ít, býk už se v ohradě vzp
Ami 
íná.
 
Kdo chce, ten může jE7 
ít. Já si dám sklenici v
Ami 
ína.
 
Ref.:
ŽDmi 
ízeň je veliká, ž
Ami 
ivot mi utíká,
 
nE7 
echte mě příjemně sn
Ami 
ít.
 
VDmi 
e stínu pod fíky p
Ami 
oslouchat slavíky,
 
zpE7 
ívat si s nima a p
Ami 
ít.
 
Ženy jsou krásný a cudný, mnohá se ve mně vzhlídla. 
Oči jako dvě studny, vlasy jak havraní křídla. 
Dobře vím co znamená pád do nástrah dívčího klína. 
Někdo má pletky rád, já si dám sklenici vína. 
Ref.:
Mezihra:
Ref.:
Nebe je modrý a zlatý, ženy jsou krásný a cudný. 
Mantily sváteční šaty, oči jako dvě studny. 
Zmoudřel jsem stranou od lidí, jsem jako zahrada stinná. 
Kdo chce ať mi závidí, já si dám sklenici vína. 
Ref.:
La, la, la ...