Mozková protéza

Salome

NDmi 
ěžná i proradná, kr

utá i bezradná,
 
pl
amen i červánek, ď
Gmi 
ábel i beránek, c
A7 
ukr i sůl.
 
Dmi 
U vůně hřebícků,

u rytmu střevíčků
 
c
ísař mi dnes slíbil, z
Gmi 
a tanec přislíbil kr
A7 
álovství půl.
 
Ref.:
SDmi 
alom

e, n
Dmi 
oc už je na sklonku, S

alome, podobná úplňku,
 
p
odobná kytaře pr
Gmi 
o svého vladaře, S

alome tančíš.
 
SDmi 
alom

e, sť
Dmi 
ali už křtitele, S

alome, usměj se vesele,
 
t
očíš se ve víru,
Gmi 
ústa jak upíru krv
A7 
í ti planou, Salome.
 
Noci už ubývá, císař se usmívá, 
pokojně mohu žít, všeho lze použít pro dobrý stát. 
Možná ho napadlo prastaré říkadlo, 
dějiny když tvoří se, pro hlavy na míse nemá se štkát. 
Ref.:
Salome, netanči, nechceš-li, Salome, hosté už odešli, 
jenom roj komárů dopijí z pohárů krůpeje vína. 
Salome, trochu jsi pobledla, Salome, v koutku jsi usedla, 
víčka máš šedivá, nikdo se nedívá Salome pláčeš.