Mozková protéza

Rytíři

draciskala.cz

1. Ami 
Ryť-ryť-ryť-ryti-rytíři,
 
celý
den sú v

pancí

ři,
 
|:
celý

den sú v

brně

ní,
 
předchází tak Ami 
zranění.:|
 
2. Večer si ho sundají, 
ve vodě se žbrundají, 
|:meče majó na háku, 
spí v drátěným spacáku:| 
Coda:

A tam se jim zdá
 
o
krásných princeznách
 

o velikých bitvách
 
že
na hradě je výtah
 

halapartnařimdich
 
3. Ryť-ryť-ryť-ryti-rytíři, 
celý den sú v pancíři, 
v zahradě, na hradě vprostřed skal 
pořádají karneval 
v zahradě na hradě vprostřed skal 
hlídají tam Svatý Ami 
grál.

 
Ami