Mozková protéza

Rikatádo

Chl
apci z Rikatáda ženou svoje stáda po mexický
Gdim 
hranic
D7 
i.
 
Zem se silně třese, stromy padaj v lese před pistolí míříc
í.
 
V srdci nosí lásku, každý má svou krásku, pG7 
istol nízko u bok

u.
 
ND7 
emaj strachu z estak

áda, zp
D7 
ívají si do krok

u.
 
Ref:
Rikatád
o, jak tornádo, žene se
Gdim 
širou step
D7 
í.
 
Koně řičí, chlapci křičí, štěstí se na ně lep
í.
 
Rikatádo, velmi rádo, m
ává sombrerem nad hlav
Ami 
ou,
 
Rikatádo, j
ak torn
Emi 
ádo, st
Ami 
ále hýří n
D7 
álado

u.
 
Z Rikatáda chlapci, prérije jsou dravci, když to v baru neklape, 
sem tam pistole třeskne, falešný hráč klesne, péra lítaj z kanape. 
Při rumu, whisky, ginu, mají z toho psinu, šťouchají se do břicha. 
A pak celé Rikatádo zpívá píseň do ticha.