Mozková protéza

Rikatádo

Chl
apci z Rikatáda ženou svoje stáda po mexický hranic
D7 
i.
 
Zem se silně třese, stromy padaj v lese před pistolí míříc
í.
 
V srdci nosí lásku, každý má svou krásku, pG7 
istol nízko u bok

u.
 
ND7 
emaj strachu z estak

áda, zp
D7 
ívají si do krok

u.
 
Rikatád
o, jak tornádo, letí širou step
D7 
í.
 
Koně řičí, chlapci křičí, štěstí se na ně l
epí.
 
RHmi 
ikat
D7 
ád

o, velmi r

ádo, mává sombrerem nad hl

av
Ami 
ou,
 
Rikatádo, jak t
orn
Emi 
ádo, st
Ami 
ále hýří n
D7 
álado

u.
 
Z Rikatáda chlapci, prérijní jsou dravci, když to v baru neklape, 
sem tam pistole hlesne, falešný hráč klesne, péra lítaj z kanape. 
Při grogu, whisky, ginu, mají z toho psinu, šťouchají se do břicha. 
A pak celé Rikatádo zpívá píseň do ticha.