Mozková protéza

Rehradice

Dmi 
A te Rehradice n

a pěkný rov

ině,
 
t
eče tam vod
Ami 
ěnka d
Dmi 
ole po d
G7 
ědin

ě,
 
jGmi 
e pěkn
Ami 
á, je č
Dmi 
istá.
 
A po tej voděnce drobný rybe skáčou, 
pověz mi, má milá, proč tvý oči pláčou 
tak smutně, žalostně. 
Pláčou oni, pláčou šohajó pro tebe, 
že sme sa dostali daleko od sebe, 
daleko od sebe. 
A te Rehradice na pěkný rovině, 
teče tam voděnka dole po dědině, 
je pěkná, je čistá.