Mozková protéza

Ráno bylo stejný

St
ál na zastávce s vypůjč
Hmi 
enou kytar

ou,
 
v drAmi 
uhý ruce h
Ami7 
olku, to z

avazadlo sv

ý.
 
Emi 
A tý holce v sáčku řek: „D

obrýtro miláčku,
 
p
odívej se do d

áli,
E7 
uvidíš dvě smutný kolej
Ami 
e

na silnic

i."

 

 

 
 
Ráno bylo stejný, stejný pivo, stejný blues, 
ospalý a nudný byli po flámu. 
Kouřili partyzánku, dým foukali do vánku, 
dívali se do dáli, viděli dvě smutný koleje na silnici. 
Ref.:
R
áno bylo stejný, n

e svátečn

í.

 

 

 

 

 
 
N
a tvářích počasí pr

oměnliv

ý.

 

 

 

 

 
 
R
ádio hlásilo: „N

a blatech sv

ítá."
 
KE7 
aždej byl tak trochu s
Ami 
ám.

Hm hm

hm
 
Holka zvedej kotvy, nikdo nás už nebere. 
Pojedeme po svejch do podnájmu žít. 
Koupíme na splátky jízdenku tam a zpátky, 
až omrzí nás dálky, budem jak dvě smutný koleje, na silnici 
Ref.