Mozková protéza

Rána v trávě

Ref.:
KAmi 
aždý ráno boty z

ouval,
 
Ami 
orosil si nohy v tr

ávě,
 
žAmi 
e se lidi mají rádi d

oufal
 
Ami 
a proc
Emi 
itli pr
Ami 
ávě.
 
KAmi 
aždý ráno dlouze z

íval,
 
Ami 
utřel čelo do ruk

ávu,
 
Ami 
a při chůzi tělem sem tam k

ýval,
 
Ami 
ed seb
Emi 
ou sta s
Ami 
áhů.
 
P
oznal M

orav

ěnku kr

ásnou
Ami 
a vín

ečko z

e zlata,
 
v Č
echách sl

ávu m

uzik

antů
Ami 
umaz
Emi 
anou
Ami 
od bláta.
 
Ref. 
Toužil najít studánečku a do ní se podívat, 
by mu řekla proč, holečku, musíš světem chodívat. 
Studánečka promluvila: „To ses musel nachodit, 
abych já ti pravdu řekla, měl ses jindy narodit. 
Ref.