Mozková protéza

Ptáčata

N
a kolejích stála, za uchem květ,
 
vlasy trávou zavázaný. 
S k
ytarou na zádech, str

un už jen pět,
 
hD7 
ezký voči uplakan

ý.
 
Opuštěnejch ptáčat plnej je svět, 
hnízda hledaj', neví co dál. 
Vyšlápli jsme ránem v neděli zpět, 
za tejden jsem u trati stál. 
Ref.:

 
C/H 
Víš,holky těžší to m

aj',
 
Ami 
 

víš, holky těžší to m

aj'.
 
Říkal jsem jí štísko zatoulaný, 
vždycky smála se a začala hrát 
o potocích v trávě a o znamení, 
co lidi uměj' ze zloby dát. 
Ref. 
Na kolejích stála, za uchem květ, 
vlasy trávou zavázaný. 
S kytarou na zádech, strun už jen pět, 
hezký voči uplakaný.