Mozková protéza

Poznání

Nezmaři, hudba: Jaroslav Matějů, text: Pavel Jim Drengubák

Kolik m
ilionů let ten náš

starej dobrej svět
 
kolem vl
astní osy
Dmi 
otáčí se d

ál
 
za tu dl
ouhou řádku dní dřív než

přijde poslední
 
každej hl
edá ten svůj p
Dmi 
evnej bod a c

íl.
 
Ref.:
Kolik n
ových lásek p
Dmi 
ozná neví s

ám
 
ještě n
ezná co je
Dmi 
upřímnost a l

est
 
ještě dl
ouhou dobu b
Dmi 
ude kráčet k v

ám
 
nedov
í se kolik m
Dmi 
ine správnejch c

est.
 
Zdálo by se že se dá tahle cesta klikatá 
pěkně natáhnout a zbavit se malérů 
Jednou na to přijdeš sám že je život krátkej flám 
je to jenom půjčka dnů bez úvěrů. 
Je to přece jenom v nás aby ten propůjčenej čas 
nebyl prázdnej jako bez myšlenky rým 
až budou nám to účtovat na straně dal a má ti dát 
bude sláva jako polní trávy dým. 
Ref.:
S poslední svou láskou budem o kus dál 
snad poznáme upřímnost a lest 
za tu dlouhou dobu došli jsme až k vám 
po tý správný cestě nechali se vést.