Mozková protéza

Povídej

P
ovídej, jestli tě m

á hodně rád víc něž j

á.
 
Jestli, když večer jdeš sp
át, ti polibek d

á,
 
tak jako jHmi 
á, to už je d

ávno,
 
tak povíd
ej, h

ej povíd

ej.
 
Povídej nechal tě být, vždyť měl tě tak rád. 
Nebos' ho nechala jít, když šel k jiný spát, 
tak jako mě, to už je dávno, 
tak povídej, hej povídej. 
Ref.:
PovídHmi 
ej

jestli se ti po mě st

ýská,
 

když jdeš večer sp

át.
 
Jestli, když večer se bl
ýská,
 

nepřestala ses b

át.
 
Mezihra 
Ref. 
Povídej, ne já se nevrátím, jdi domů spát. 
Svou lásku ti vyplatím, víc nemůžu dát, 
jak jsem dal dřív, to už je dávno, 
tak povídej, hej povídej. 
Ref.