Mozková protéza

Pole s bavlnou

Pane m
ůj, co v nebi je tvůj d
C7 
ům,
 
má máma můj ž
ivot dala k

atům,
 
katům svým v polích s bavlnG7 
ou.
 
Pane můj, co v nebi je tvůj dům, 
má máma můj život dala katům, 
katům svým v polích s bavlnou. 
Ref.:
DC7 
en za dnem k

ůže zná bič katů,
 
vidíš j
en černý záda bratrů,
 
jak tam dřou v polích s bavlnG7 
ou,
 
to, co zn
áš ty v Lousi
C7 
aně,
 
černý záda zn
aj i v Texarc

aně,
 
i tam jsou v pG7 
olích s bavln

ou.

 

 
 
Já vím, brzy musí přijít soud, 
černý záda práva na něm vyhrajou, 
boží soud v polích s bavlnou. 
Já vím, brzy musí přijít soud, 
černý záda práva na něm vyhrajou, 
boží soud v polích s bavlnou. 
Ref. 
Chtěl bych jít na potem vlhký lány, 
tak řekni, pane můj, černý zvoň hrany 
katům mým v polích s bavlnou. 
Chtěl bych jít na potem vlhký lány, 
tak řekni, pane můj, černý zvoň hrany 
katům mým v polích s bavlnou. 
Ref. 
Dnes měj, pane, co v nebi je tvůj dům, 
mou duši, když život patří katům, 
katům mým v polích s bavlnou. 
Dnes měj, pane, co v nebi je tvůj dům, 
mou duši, když život patří katům, 
katům mým v polích s bavlnou. 
Ref.