Mozková protéza

Pojďme se napít

Pěkně tě v
ítám, l

ásk

o m

á,
 
tak trochu zbFmi 
itá a v

íc s

oukrom

á,

 
Fmi 
 
Emi 
 
 
pěkně tě v
ítám, a č

emu vděčím z
Fmi 
a tak vzácnou chv
Hmi 
íli
 
j
edn
Fmi 
ou z
Emi 
a st

o l

et

?
 
Ref.:
PFmi 
ojďme s

e n

apít, pojďme se n

ap
Fmi 
ít,
Emi 
 
 
ať n
ám maj
Emi 
í z čeho slz

y t

ýct.
 
V nohách ti dřepí bílej pták, 
už nejsme slepí a zlí, naopak, 
už nejsme slepí a rozdejchaní, jako když se spěchá 
bránou vítězství. 
Ref. 
V očích ti svítí a slábne dech 
a něco k pití tu ční na stolech, 
a něco k pití, a nepospíchej, stoletá má lásko, 
když už nemáš kam. 
Ref.