Mozková protéza

Pojď ven

Ref.:
P
ojď ven, pojď ven, město už zhasíná,
 
p
ojď ven, pojď ven, táta už nehlídá,
 
p
ojď ven, pojď ven, velká je touha má,
 
n
echci už tak dlouho sám tady st

át.
 
T
o bylo tenkrát a nebyl už m
A7 
áj,
 
t
o bylo tam, co stojí ten háj,
 
t
am jsem svou milou za ruku vzal,
 
teď mi to dochází, jó, jsem si d
al.
 
Ref. 
Říkám jí: lady, vy jste můj svět, 
vás jako ženu vzal bych si hned, 
vyběhne táta a volá mě zpět: 
pojď sem, ty lumpe, cos dceru mi svedl. 
Ref.:
Pojď sem, pojď sem, cestu ti ukážu, 
pojď sem, pojď sem, kosti ti zpřehážu, 
pojď sem, pojď sem, jestli chceš do domu, 
musíš si, synečku, dceru mou vzít.