Mozková protéza

Pohoda

U nás v
ulici bydlel pan Sv
Emi7 
oboda,
 
že se pAmi 
ořád smál, měl přezdívku P

ohoda,
 
když jsem sDmi7 
e ho ptal, jakpak dn
G7 
eska je,
 
říkával "p
ohoda",
 
měl m
alej byt, ženu a dv
Emi7 
ě děti,
 
v pět vstával dAmi 
o práce, domů šel v p

ůl třetí,
 
noviny pDmi7 
od paží, cukroví pr
G7 
o děti,
 
zkrátka p
ohoda.
 
PDmi7 
o domě se p
G7 
ovídalo: t

en má

asi př
Ami 
íjem,
Ami 
 
 
zDmi7 
atímco my n
G7 
adáváme, v

esel

e si ž
Ami 
ije, Ami
Ami 
 
 
a hlDmi7 
avně paní Š
G7 
ulcová ze s

ousedn

ího b
Ami 
ytu
Ami 
 
 
pD7 
oslouchala za dveřmi a z

áviděla v skr
G7 
ytu.
 
Paní Šulcová psala dopisy, 
co jsou zvláštní tím, že nemaj' podpisy, 
no a ty, úřade, no a ty počti si, 
kdo, kde a kolik, 
dík paní Šulcový, jejímu dopisu 
rychle pan Svoboda dostal se do spisu, 
ač není podpisu, je třeba přešetřit, 
autor se bojí. 
Na Svobodu začali se ptát neznámí páni, 
jak u nás ve vchodu, tak u něj v zaměstnání, 
a i když se nic nenašlo a Svoboda je čistej, 
lepší na něj dávat pozor, kdo si má být jistej. 
Včera se stěhoval od nás pan Svoboda 
na nějakou samotu někde u Náchoda 
a já vím určitě, není to náhoda, 
a tak trochu se bojím, 
že brzo i my budem hledat samoty, 
bydlení na stálo, nejen o soboty, 
kvůli pár Šulcovejm, no a vím na tuty: 
o to nestojím. 
Usměvavej Svoboda mi totiž hrozně chybí, 
zjišťuji to ponenáhlu a málo se mi líbí, 
že Šulcová je na koni, a proto není náhoda, 
že lDmi7 
idi zdravím úsměvem a o
G7 
povídám:
 

p

oh
Ami 
oda p
Ami 
ohoda.