Mozková protéza

Pohár a kalich

ZvEmi 
edněte poháry, p

ánové, už jen p

oslední př

ípitek zb
Emi 
ývá,
 
pohleďte, nad polem Šp
itálským vrch

olek r

oubení skr

ývá,
 
za chvíli zb
yde tam popel a tr
Emi 
áva, nás čeká v

ítězství, bohatství, sl
Emi 
áva,
 
za chvíli zbyde tam popel a tráva, nás čeká vítězství, bohatství, sláva. 
Ryšavý panovník jen se smál, sruby prý dobře se boří, 
palcem k zemi ukázal, ať další hranice hoří, 
ta malá země už nemá co získat, teď bude tancovat, jak budem pískat, 
ta malá země už nemá co získat, teď bude tancovat, jak budem pískat. 
Ref.:
NAmi 
áhle se pozvedl v

ítr a mocně v

ál,
 
Ami 
odněkud přinesl n

ápěv, sám si ho hr
H7 
ál, h
Ami 
m ...,

 
Emi 
 
H7 
 
Emi 
 
 
zvedněte poháry, p
ánové, večer z k
Emi 
alichu b

udeme p
Emi 
ít.
 
Nad sruby korouhev zavlála, to však neznačí, že je tam sláva, 
všem věrným pokaždé nesmírnou sílu a jednotu dává, 
ve znaku kalich, v kalichu víra, jen pravda vítězí, v pravdě je síla, 
ve znaku kalich, v kalichu víra, jen pravda vítězí, v pravdě je síla. 
"Modli se, pracuj a poslouchej," kázali po celá léta, 
Mistr Jan cestu ukázal proti všem úkladům světa, 
být rovný s rovnými, muž jako žena, dávat všem věcem ta pravá jména, 
být rovný s rovnými, muž jako žena, dávat všem věcem ta pravá jména. 
Do ticha zazněla přísaha - ani krok z tohoto místa, 
se zbraní každý vyčkává, dobře ví, co se chystá, 
nad nimi stojí muž, přes oko páska, slyšet je dunění a dřevo praská, 
nad nimi stojí muž, přes oko páska, slyšet je dunění a dřevo praská. 
Ref.:
NAmi 
áhle se pozvedl v

ítr a mocně v

ál,
 
Ami 
odněkud přinesl n

ápěv, sám si ho hr
H7 
ál:
 
KdAmi 
ož jsú boží b

ojovníci a z
Emi 
ákona
H7 
jeh
Emi 
o,
 
pr
ostež od Boh

a pomoci a
Dmi 
úfajte v n

ěho .