Mozková protéza

Podzimní

P
odzimní obloha dala se d

o gala,
 
v
ečerní vánek se do vlasů vpl

étá,
 
a po tý obloze na křídle r
ogala
 
s t
ím vánkem ve vlasech Markéta l

étá.
 
Nebe je modrý jako mý džíny, 
tak jsme si zpívali s klukama zamlada, 
zmizely smutky a podzimní splíny, 
prostě to všechno, co Markéta nerada. 
Vysoko na nebe, hluboko do polí 
Markéta létá a přitom si zpívá, 
co oči nevidí, to srdce nebolí, 
je totiž podzim a brzo se stmívá. 
Zmizely splíny a přívaly pláče 
a s nima ty protivný přízraky z minula, 
připravte obvazy, dlahy a fáče, 
kdyby se náhodou se zemí minula. 
Podzimní obloha dala se do gala, 
večerní vánek se do vlasů vplétá, 
a po tý obloze na křídlech rogala 
s tím vánkem ve vlasech Markéta létá. 
Nebe je modrý jako mý džíny, 
tak jsme si zpívali s klukama zamlada, 
zmizely smutky a podzimní splíny, 
prostě to všechno, co Markéta nerada. 
Vysoko na nebe, hluboko do polí 
Markéta létá a přitom si zpívá, 
co oči nevidí, to srdce nebolí, 
je totiž podzim a brzo se stmívá. 
Zmizely splíny a přívaly pláče 
a s nima ty protivný přízraky z minula, 
připravte obvazy, dlahy a fáče, 
kdyby se náhodou se zemí minula. 
Podzimní obloha dala se do gala, 
večerní vánek se do vlasů vplétá, 
podzimní obloha dala se do gala, 
večerní vánek se do vlasů vplétá. 
Podzimní obloha dala se do gala, 
večerní vánek se do vlasů vplétá, 
podzimní obloha dala se do gala, 
večerní vánek se do vlasů vplétá.