Mozková protéza

Podběl

P
odběl mi z pangejtů m
Emi 
ává
 
šedivým prachem přikryt
ej,
 
mrholí, a z mlhy zEmi 
ávoj
 
je na mě schválně ušit
ej.
 
Mizerně skrz něj se kouká, 
už celou noc mám za sebou, 
abych neusnul, tak si broukám, 
a dýzl klepe pode mnou. 
Ref.:
Ráno,
až se slunce nad obzorem ukáže
 
a vš
em hospodskejm u silnice poví,
 
ž
e by sis chtěl u nich kafe d

át,
 
t
ak si dodej ještě trochu kuráže,
 
jseš chl
ap, kterej čas neúnavně honí
 

a svou káru musí taky hn

át,
 

a svou káru musí hn

át.
 
Den už se pomalu blíží 
a tma je špatnej společník, 
nejhorší ve chvíli zrádný, 
na jaký dávno jsem si zvyk. 
Až zvednu od čáry bílý 
konečně oči znavený, 
pohladím tu, co na mě čeká, 
a budu patřit jenom jí. 
Ref.