Mozková protéza

Pijácká litanie

Kdo v b
itvě jen si stýská a po bitvě je p

án,
 
ať hrAmi 
om do něho tř

íská a hříšníkem buď zv

án!
 
Ref.:
Buď zv
án, buď zván, ten hř

íšníkem buď zv

án
 
a lAmi 
ásky, her a v

ína zatratiž ho P

án.

 

 

 
Ami 
 

 

 
 
Kdo dívky srdce získá a nežne pak ten lán, 
a hleďme toho hýska, ten hříšníkem buď zván! 
Ref. 
A kdo se mlíkem zlíská jak šlunt a mezulán, 
ať hrom do něho tříská, ten hříšníkem buď zván! 
Ref. 
Kdo před lidmi se blýská a chce být uctíván, 
a hleďme toho řízka, ten hříšníkem buď zván! 
Ref. 
A kd
o je duše nízká a kdo se bojí r

an,
 
a hlAmi 
eďme toho h

ýska a f
Ami 
iflenu a ř

ízka,
 
ať hrAmi 
om do něho tř

íská, ten hříšníkem buď zv

án!
 
Ref. 
Ref.