Mozková protéza

Panenka

Co skr
ýváš za v

íčky a pl

ameny sv

íčky?
 
Snad h
ouf bílých holubic nebo jen ž

al.
 
Tak
odplul ten p

rvý den zm

áčený k

rví
 
ani pouťovou panenku n
ezanech

al.
 
Ref.:

Otevři

oči ty

uspěchan

á,
 
d
ámo

uplakan

á.
 

Otevři

oči, ta hl

oupá noc k

ončí
 
a mír je m
ezi nám

a.
 
Už si oblékni šaty i řetízek zlatý 
a umyj se půjdeme na karneval. 
A na bílou kůži ti napíšu tuží, 
že dámou jsi byla a zůstáváš dál. 
Ref.