Mozková protéza

Píseň o té revoluci 1848

Gener
ál W
G7 
indischgr

ätz měl bíl
Dmi 
ou čepic

i,
 
generál Windischgrätz měl bílou čepici, 
vyl
ezl na Petř

ín, pokyn

ul pravic

í,
 
v
ylezl na Petř

ín, pokyn

ul prav

icí.
 
Vojáci, vojáci, vy slavní junáci, 
vojáci, vojáci, vy slavní junáci, 
spusťte svý kanóny, konejte svou práci, 
spusťte svý kanóny, konejte svou práci. 
Na Prašnou bránu padají šrapnely, 
na Prašnou bránu padají šrapnely, 
Čechové, Pražané, všechno je v jeteli, 
Čechové, Pražané, všechno je v jeteli. 
Schovejte kokardy, zmuchlejte prapory, 
schovejte kokardy, zmuchlejte prapory, 
učte se mlčení, učte se pokory, 
učte se mlčení, učte se pokory. 
František Palacký píše svý Dějiny 
František Palacký píše svý Dějiny 
a těch pár, co padlo, zahrabem do hlíny, 
a těch pár, co padlo, zahrabem do hlíny. 
Kolo se otáčí, my stárneme, stárneme, 
kolo se otáčí, my stárneme, stárneme, 
pivíčko v sklenicích zvedneme, zvedneme, 
pivíčko v sklenicích zvedneme, zvedneme. 
Pivíčko v sklenicích a dobré uzené, 
pivíčko v sklenicích a dobré uzené, 
ty naše Rakousko, už to máš spočtené, 
t
y naše R

akousko, t

o jsme ti to d

ali,
 
t
ak už to máš sp
G7 
očten

é.