Mozková protéza

Píseň o ničem

Ref.:
J
á vám tuze rád j
G7 
ezdím na venkov,
 
dC7 
o chalupy tý mojí báby,
 
t
exty písní píšu u chlív

a.
D7 
 
 
V
oní to tam a t
G7 
aky je tam ticho,
 
sC7 
edím a buchet mám plný břicho,
 

es rameno se mi n
D7 
ikdo nedív

á.
 
Kd
o by to řek', že k
G7 
olem toho chlíva
 
lC7 
ítaj' můzy a že to tam zpívá,
 
st
ačí snít houslovým paklíč

em.
D7 
 
 
S
eděl jsem, neměl jsem ž
G7 
ádnej nápad,
 
kdC7 
yž tu mě náhle jeden napad',
 
n
apadlo mi zp
D7 
ívat o nič

em.
 
KdH7 
ekdo řekne, tomu na věži str
Emi 
aší,
 
jA7 
eště že to vstupný nebylo dr
D7 
ažší.
 
Ref. 
KdH7 
ekdo písničku o ničem s radostí zp
Emi 
ívá,
 
A7 
epce leť do kraje, holubičko moje s
D7 
ivá.
 
N
ěkolik minut já skl
G7 
ádal u chlíva,
 
nC7 
áramně lehce se ta píseň zpívá,
 
st
ačí snít s houslovým paklíč

em.
 
J
eště že nápad' mě t
G7 
en šťastnej nápad,
 
dC7 
ělaj' to jiný, tak račte chápat
 
že n
apadlo mi zp
D7 
ívat o nič

em.
 
Že napadlo mi zpD7 
ívat o nič

em.
 
Že napadlo mi zpD7 
ívat - o ničem