Mozková protéza

Píseň co mě učil listopad

M
álo jím a m

álo spím a m

álokdy tě v

ídám,
 
m
álokdy si n
Ami 
echám něco zd

át.
 
D
oma nemám st

ání, už od j
Ami 
arního t

ání
 
cB 
ítím, že se blíží listop

ad.
 
Ref.:
ListopadovB 
ý písně

od léta už sl

ýchám,
 
vítr ledovDmi 
ý

přinesl je k n

ám.
 
Tak mě nečekB 
ej, dneska n

ikam neposp

íchám.
 
ListopadovDmi 
ý

písni naslouch

ám.
 
Chvíli stát a poslouchat, jak vítr větve čistí, 
k zemi padá zlatý vodopád. 
Pod nohama cinká to pozlacené listí. 
Vím, že právě zpívá listopad. Hm ... 
Ref. 
Dál a dál tou záplavou, co pod nohou se blýská, 
co mě nutí do zpěvu se dát. 
Tak si chvíli zpívám a potom radši pískám 
píseň, co mě učil listopad. Hm ... 
Ref.