Mozková protéza

Pár minut

Ref.:
Tv
ých pár m

inut si př
Ami 
ipíchnout jak k

ytku na kab

át,
 
mávnout kř
ídly a pln
Ami 
ý kapsy tv

ojí lásky m

ít.
 
T
o bych si př

ál, a m
Ami 
ít těch minut p

ár a kapes v

íc,
 
probudit d
en a v
Ami 
yprávět mu s

en, a potom jen mu ř

íct:
 
Ref.:
Těch pár minut si připíchnu jak kytku na kabát, 
mávnu křídly a kabát nechám i s tou kytkou vlát. 
Tunelem snů, tak krátkým i tak dlouhým, teď běžím sám, 
až přijdu k vám, minut pár svých dní jen mi dej, jen mi dej, hej. 
Ref.:
Těch pár minut si připíchnu jak kytku na kabát, 
mávnu křídly a kabát nechám i s tou kytkou vlát. 
Jó, to bych si přál, a mít těch minut pár a kapes víc, 
zatřást dnem a sebrat spadlej čas, co není zlej, co není zlej, hej. 
Ref.:
Těch pár minut si připíchnu jak kytku na kabát, 
mávnu křídly a kabát nechám i s tou kytkou vlát. 
Ref.:
Těch pár minut si připíchnu jak kytku na kabát, 
mávnu křídly a kabát nechám i s tou kytkou vlát. 
Ref.:
Těch pár minut si připíchnu jak kytku na kabát, 
mávnu křídly a kabát nechám i s tou kytkou vlát.