Mozková protéza

Noc královny Kristiny

Miki Ryvola

Ty, Emi 
co svou věčnou
F#maj7 
samotu sl
Fmaj7 
zama zapí
Emi 
jíš,
 
je málo lásky F#maj7 
na světě a
Fmaj7 
žebrat
F#maj7 
neu
H7 
míš,
 
ty Ami 
patříš k nim, co
Emi 
tuhle noc na
Ami 
pouť se

vyda
H7 
jí,
 
je Emi 
jejich noc, těch
F#maj7 
lidí noc, co
Fmaj7 
lásku hleda
Emi 
jí.
 
Až večer padne do polí, zaslechnou zvonu hlas, 
je bílá tma a bílá zem a divnej, divnej čas, 
jen vítr houfu poutníků na cestu vyhrává, 
tu noc královna Kristina svý děti svolává. 
Ref.:
Z
von už
Emi 
volá, s

níh lampu zhasí
Emi 
ná,
 
z
dálky
Emi 
volá
F#maj7 
krá
Fmaj7 
lovna
Emi 
Kristi
Gmaj7 
na.
F#maj7 
 
Fmaj7 
 
Emi 
 
Gmaj7 
 
F#maj7 
 
Fmaj7 
 
 
Tak táhnou kolem mýho domu slepí poutníci, 
jdou do tmy kolem mýho domu bílou vánicí, 
jdou za štěstím a za láskou, jak zvony v dálce zvou, 
a vítr jejich stopy kryje dekou mrazivou. 
Až tma se bleskem roztrhne a vítr půjde spát, 
uvidí zámek ledovej nad oblakama stát, 
v tý chvíli první z poutníků uslyší z nebe smích, 
teď leží tiše u cesty a v očích mají sníh. 
Ref.:
Zvon už volá, … 
Noc kouzel plná zázraků se k ránu naklání, 
už došli tam, kam lákalo je zvonů volání, 
jak z hloubi domu navečer, když dítě usíná, 
směje se tiše, tichounce královna Kristina. 
Šla kolem mýho domu řada slepejch poutníků, 
snad před rokem, snad před chvílí jsem vzala za kliku, 
je noc královny Kristiny, už slyším zvony znít, 
volá královna Kristina, já taky musím jít. 
Ref.:
Zvon už volá, …