Mozková protéza

Nevadí

N
apůl jako hrou a nap

olovic vážně,
 
čerstvou m
aturitou zmužněl

ý,
 
chtěl jsi dobýt svět, a sv
ět se tvářil vlažně
 
na tvý b
ubnování nesměl

ý.

 
 
Hl
avu plnou věd a n

adějí svý mámy,
 
zkoušky př
ijímací, p

otom p

ád,

 
 
zn
alosti jsi měl, cos n

eměl, byli známí,
 
takže l
itujeme, za rok sn

ad.
 
Hmi 
A tehdy poprvé jsi ř
Hmi7 
ekl:"nev

adí, zase b

ude líp."
 
Pomalu šel rok, a zase stejná škola, 
čekáš předvolání každej den, 
předvolání máš, a na něm: vlast tě volá, 
takže za dva roky s úsměvem. 
Dva roky vzal čert, a za nějakej týden 
stojíš na radnici s holkou svou, 
bylo to s ní fajn, tys věřil, že to vyjde, 
kde tvý nebetyčný plány jsou. 
A tehdy podruhé jsi řekl:"nevadí, zase bude líp." 
Neměli jste byt a vlastně ani prachy, 
prej, že ve dvou se to táhne líp, 
jenže už jste tři, a máma s dvěma bráchy, 
starej dvoupokoják - špatnej vtip. 
Tak jste žili rok v tý supertěsný kleci, 
vzteky vysušení jako troud, 
potom jeden den si žena vzala věci, 
další připomínky řešil soud. 
A tehdy potřetí jsi řekl:"nevadí, zase bude líp." 
Už jsi dlouho sám a věci, co se stanou, 
se tě nedotýkaj, byl jsi bit, 
všechno už jsi vzdal a postavil se stranou, 
vzal sis dovolenou, chceš mít klid. 
Osamělý dům u rychlíkové trati, 
oči za záclonou zapranou, 
vlaky jedou dál a málokdy se vrátí, 
život nemá brzdu záchranou. 
Tak řekni, sakra, to svý:"nevadí, zase bude líp."