Mozková protéza

Nebeští jezdci

Po zDmi 
asmušilé pustině jel st

arý honec krav.
 
Den tDmi 
emný byl a ševelil v

ětrem ve stéblech trav.
 
Tu hDmi 
onec k nebi pohleděl a v hrůze zůstal stát,
 
když z rB 
ozedraných oblaků viděl st
Dmi 
ádo krav se hnát.
 
Ref.:
Jupijah
ej, jupijah
Dmi 
ou,
 
to přB 
ízraky t
Gmi 
áhnou tm
Dmi 
ou.
 
Ten skot měl rohy z ocele a oči krvavé 
a na bocích mu plápolaly cejchy řežavé. 
A oblohou se neslo jejich kopyt dunění 
a za ním jeli honáci až k smrti znavení. 
Ref. 
Ti muži byli zsinalí a kalný měli zrak 
a marně stádo stíhali jak mračno stíhá mrak. 
Proudy potu smáčely jim tvář i košili 
a starý honec uslyšel jejich jekot kvílivý. 
Ref. 
Tu jeden honec zavolal a pravil: „Pozor dej! 
Svou duši hříchu uvaruj a ďáblu odpírej. 
Bys nemusel pak po smrti se věčně věků štvát 
a nekonečnou oblouhou to stádo s námi hnát." 
Ref.