Mozková protéza

Napsal jsem jméno svý na zdi

N
apsal jsem jm

éno svý n

a zdi,
 
n
a všechny zdi, který zn

á
 
n
apsal jsem jm

éno svý n

a zdi
 
r
áno, než

otevřu kr

ám,
 

ed léty v

e stejnou chv

íli
 
v pr
avici držel jsem n

ůž
 
a vš
ichni ti, c

o po něm zb

yli,
 
s nadšením hr
áli mi t

uš.
 
V okolí týhletý války 
tenkrát už stávala zeď, 
a popsaný popra 
včí špalky 
stály tam, co stojí teď, 
slyším zas slavičí hlasy 
a na tváři rozlitej hněv, 
jak barvičky tý jejich krásy, 
která nám tak pije krev. 
Ref.:

iklušou zdáli tím v

ečerním t

ichem,
 
k z
emi se svalí a d

usí se sm

íchem,
 
l
íce si hladí, než sp

álí je pl

amen,
 
a s
etřesou mládí jak zl

ou tíhu z r

amen.
 
Z půlnoci rána jak kyjem 
a najednou, kdo by to řek', 
jsme chytří a trochu moc pijem 
a bijem svý děti, ten vztek, 
napsal jsem jméno svý na zdi 
a čekám, až setře je čas, 
napsal jsem jméno svý na zdi, 
stejně jak každýho z vás, 
stejně jak každýho z vás.