Mozková protéza

Na cestě

Vžd
ycky u silnice stával, d

eku do půl z

ad,
 
ať si mával, jak si mával, n
echtěli ho br

át,
 
n
ikdy Kerouaca n
Ami 
ečet a n

eznal třetí pr
Ami 
oud,
 

esto b

ýval sp

olu s D

eanem k

aždej v

íkend

on the r

oad.
 
Nikdy neměl ani zdání, jak se hrával bop, 
měl jen slinu na toulání a překážel mu strop, 
životem na plný pecky a neubírat plyn, 
tuhle víru na svý pouti vždycky vzýval Sal i Dean. 
Ref.:
T
ak mi ř

ekni, n

a co vlastně m

ám
 
m
oudrost

i vyčtený z kn

íž

ek,
 
c
o je d

obrý, n

a to přijdu s

ám,
 
c
o je šp

atný, za tím kř

ížek
Ami 
udělá

m.
 
Tohle na cestě mi říkal, já ho jednou vzal, 
potom zavolal jen "díky" a já frčel dál, 
od těch dob jsem vždycky hlídal, ať kamkoliv jsem jel, 
nestojí-li u patníku se svou vírou Dean a Sal.\ 
Kdysi u silnice stával, vlasy do půl zad, 
ať si mával, jak si mával, nechtěli ho brát, 
nikdy tuhle knížku nečet a neznal třetí proud, 
přesto býval spolu s Deanem každej víkend on the road.