Mozková protéza

Námořnická

M
aličký námořník v kr

abičce od mýdla
 
v
ydal se n
A7 
apříč v

anou,
 
bez mapy, buzoly, v
esel a kormidla
 
pl
uje za kr
A7 
ásnou Jan

ou.
 
Ref.:
ZFmi7 
a modrým
Hmi7 
obzorem dv
Fmi7 
a mysy n
Hmi7 
aděje
 
l
ákají odvážné kl
A7 
uky,
 
sn
ad právě na něho št

ěstí se usměje,
 
c
íl má už n
A7 
a dosah r

uky.
 
Maličký námořník v krabičce od mýdla 
zpocený tričko si svlíká, 
moře je neklidný, Jana je nastydlá, 
kašle a loďkou to smýká. 
Ref. 
Maličký námořník s vlnami zápasí, 
polyká mýdlovou pěnu, 
loďka se potápí, v takovémto počasí 
je těžké dobývat ženu. 
Ref.:
Za modrým obzorem dva mysy naděje 
čekají na další kluky, 
maličký námořník i študák z koleje 
mají cíl na dosah ruky.