Mozková protéza

Náměšť

Kr
ásný je vzd
Ami 
uch, kr
Dmi 
ásnější je m

oře,
 
kr
ásný je vzd
Ami 
uch, kr
Dmi 
ásnější je m

oře,
 
c
o je nejkrásn
A7 
ější, c

o je nejkrásn

ější -

usměvav

é tvář

e,
 
c
o je nejkrásn
A7 
ější, c

o je nejkrásn

ější -

usměvav

é tvář

e.
 
Pevný je stůl, pevnější je hora, 
pevný je stůl, pevnější je hora, 
co je nejpevnější, co je nejpevnější - ta člověčí víra, 
co je nejpevnější, co je nejpevnější - ta člověčí víra. 
Pustá je poušť i nebeské dálky, 
pustá je poušť i nebeské dálky, 
co je nejpustější, co je nejpustější - žít život bez lásky, 
co je nejpustější, co je nejpustější - žít život bez lásky. 
Mocná je zbraň, mocnější je právo, 
mocná je zbraň, mocnější je právo, 
co je nejmocnější, co je nejmocnější - pravdomluvné slovo, 
co je nejmocnější, co je nejmocnější - pravdomluvné slovo. 
Velká je Zem, šplouchá na ní voda, 
velká je Zem, šplouchá na ní voda, 
co je však největší, co je však největší - ta lidská svoboda 
co je však největší, co je však největší - ta lidská svoboda.