Mozková protéza

Náhradní víkend

Zase p
atníky v

yskakují ze svejch d

ěr

 
 
jsem černej p
asažér n

a náklaďák

u
 
náhradní víkend mám
a neurčitej c

íl
 

echno jsem

utratil a p

odobám se v

ám.
 
Dám si láhev desítky vychlazenou deštěm 
mě chutná nad ránem i slunce s oblohou 
cikády křičí, to zas bude horkej den 
která z vás mi schová moji hlavu ubohou. 
Ref.:
V kapse mi šustí pD7 
apírový bl
Emi 
ues
 
a to nic n
ení pro úd
A7 
olí tvojí blůz

y
 
pro tělo křehký co chtD7 
ělo rovnou ch
Emi 
ůzí
 
dojít bez ohn
utí n
A7 
a konečno

u.

 

 
 
V neděli se vracím navečer, je konec svátku 
přines jsem Ti v kabátu vítr a smích 
chtěl bych jen trochu lásky 
a něco bez úplatku 
Ty děláš jako že spíš a máš zimu na dlaních. 
Ref. 
Zase patníky vyskakují ze svejch děr 
jsem černej pasažér na náklaďáku 
náhradní víkend mám a neurčitej cíl 
všechno jsem utratil a podobám se vám.