Mozková protéza

Montgomery

D
éšť ti holka smáčel vl

asy,
 
z tv
ejch očí zbyl prázdnej kr

uh.
 
Kde je zbytek z tvojí kr
ásy,
 
t
o ví dneska jenom b

ůh.
 
Na kopečku v prachu cesty 
leží i tvůj generál. 
V ruce šátek od nevěsty, 
ale ruka leží dál. 
Ref.:
Z c
elé jižní eskadr

ony
 
n
ezbyl ani jeden m

už.
 
V Montgomery bijou zv
ony,
 
d
éšť ti smejvá ze rtů r

ůž.
 
Tvář má zšedivělou strachem, 
zbylo v ní pár dětskejch pih. 
Proužek krve stéká prachem, 
déšť slepil vlasy jak klíh. 
Déšť jí šeptá jeho jméno, 
šeptá ho i listoví. 
Že tě měl rád nade všechno, 
to se nikdo nedoví. 
Ref. 
V Montgomery stojí sama, 
dívka co má zlatej vlas, 
doma pláče stará máma, 
rány nezahojil čas. 
Až se západ zbarví nachem, 
slunce zrudne jako krev, 
pak uvidíš "eskadronu", 
tou nebeskou plání jet. 
Ref.